Проведе се Общо събрание на Сдружение на предприемачите

   17-05-2021

На 12 май 2021 г. в офиса на Сдружение на предприемачите на ул. Илия Праматарски 8 в Гоце Дечев се състоя редовно годишно Общо събрание за 2021 г.

На заседанието присъстваха 11 от общо 65 члена и поради липса на кворум, в едночасовата пауза присъстващите се запознаха с Плана интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Той бе представен от Пламен Апостолов, който се спря по-подробно на отделните мерки и проектни идеи, предвидени за финансиране през следващите 7 години. Преди финализиране на плана предстоят срещи за обществено обсъждане, които ще се случат през месеците май и юни тази година.

След представянето и последвалата дискусия се проведе Общото събрание съгласно предварително обявения дневен ред. Акцентът тази година бе подновяване на мандатите на Управителния съвет, състоящ се от г-н Бертрам Ролман, представител на Пирин-Текс ЕООД, г-н Димитър Христов, собственик на ЕТ Димитър Христов НЕТИ, г-н Руен Кирев, представител на БКС ЕООД, г-н Георги Коршумов, представител на Елинстал ООД и г-н Иван Биларев, представител на Билта ЕАД. На следващото му заседание предстои да се определи председател и заместник председател с мандат 2021 – 2026.

Контролният съвет на Сдружението също запазва предишния си състав. Сегашните членове са г-жа Наталия Петрелийска с Наталия ММ ООД, г-н Николай Богданов чрез Нидекс ООД и г-н Иван Зунков, представител на ДМТ Консулт ЕООД. Присъстващите членове решиха отново да гласуват доверие на сегашните членове, които през годините работиха отговорно и активно за развитие на Сдружението и реализиране на целите му.

НОВИНИ

   21-05-2021

Бъдещето на ?Еразъм+“: повече възможности

Програмата „Еразъм+" получава по-голям бюджет и насочва повече усилия за приобщаване на хора с ограничени възможности.  Европейски...

 още... 

   20-05-2021

Национално участие в Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021, 07-09.11.2021, Дубай, ОАЕ

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в стран?...

 още... 

   19-05-2021

ПОКАНА ЗА ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Enterprise Europe Network към БТПП отправя покана за участие в онлайн двустранни бизнес срещи в рамките на Applied Artificial Intelligence Conference. Събитието ще се с?...

 още... 

   17-05-2021

Проведе се Общо събрание на Сдружение на предприемачите

На 12 май 2021 г. в офиса на Сдружение на предприемачите на ул. Илия Праматарски 8 в Гоце Дечев се състоя редовно годишно Общо събрание за 2021 г...

 още... 

   13-05-2021

Уебинар за постигане на финансов и икономически успех в организациите чрез прилагане на стандартите

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема „Указания за постигане на финансов и икономически успех в организ...

 още... 

   12-05-2021

От 17 май започва прием по кризисна мярка за лозарите "Събиране на реколтата на зелено"

От 17 май до 28 май 2021 г. ще се проведе прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Определеният бюджет за приема е в размер на 2 м?...

 още... 

   10-05-2021

Покана за Общо събрание на Сдружение на предприемачите - 12.05.2021 - сряда

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2021 Г. Дневен ред на заседани?...

 още... 

АКТУАЛНО

29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 ?ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са: 1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят ...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА